Man - Fre: 07:30 - 20:00 Lørdag: 10:00 - 17:00 Søndag: 10-17

Rotfylling

Rotfylling
Rotfylling er en behandling av tannens nerve. Den innerste delen av tannen består av nerver, blodkar og en rekke celler som bidrar til at tannen lever og har det bra. En tann rotfylles for å gjøre et forsøk for å bevare tannen, slik at man unngår å trekke tannen..
Rotfylling er en behandling av tannens nerve. Den innerste delen av tannen består av nerver, blodkar og en rekke celler som bidrar til at tannen lever og har det bra. En tann rotfylles for å gjøre et forsøk for å bevare tannen, slik at man unngår å trekke tannen. Det er kroppens forsvar som gjør at en tann må rotfylles. Kroppen prøver å redde seg ved å lage betennelse som gir smerter og tilslutt dør nerven.
Det er flere årsaker til at en tann må rotfylles. Det kan være at du har hatt et begynnende hull i tannen i flere år. Et slikt hull vil utvikle seg ved å gå dypere inn i tannens myke lag som kalles dentin. Dentin er veldig mykt og hull som har kommet til dette laget vil raskt kunne komme seg til nerven og gi sterke smerter. Dette kan igjen videreutvikle seg til betennelse omkring rotspissen da bakteriene har fått lov til å påvirke området utenfor rotspissen. I noen tilfeller kan man ha en kombinasjon av betennelse i tannen og tannkjøttet. Da må tannlegen gjøre en vurdering om hva som skal behandles først; tannkjøttet eller tannen. Andre tilfeller hvor man må rotfylle en tann er etter en tannskade hvor nerven er blitt blottlagt og man er redd for at det skal bli en betennelse omkring rotspissen.

Preprotetisk rotfylling, utføres dersom tannlegen vurderer at tannens sjanse for betennelse er stor for eksempel etter krone behandling. Det utføres rotfylling før man lager en tannkrone. Da gjøres det en rofylling med som regel. god prognose

Symptomer

 • Ømhet og smerte ved tygging
 • Konstante og dukende smerter i kjeve og tann
 • Tannen endres i farge
 • Ømhet og hevelse i kjeven
 • Dårlig smak i munnen

Hvordan stilles diagnosen?

For å hjelpe deg på en best mulig vil tannlegen stille deg en rekke spørsmål for kunne gi den optimale hjelpen. Etterfulgt vil tannlegen ta en klinisk undersøkelse og røntgen undersøkelse. Tannlegen vil starte med å notere din allmenntilstand; se etter hevelser, fargeforandringer og/eller asymmetri av ansiktet. Deretter vil tannlegen utføre ulike tester for å avdekke hvilken tann som er årsaken til smertene. NurDent har bred erfaring med å hjelpe pasienter med akutte tannsmerter. Røntgen bilder er essensielt for å sette riktig diagnose og dermed hjelp til å kunne gi en den riktige behandlingen. På røntgen bilder vil tannlegen se på rothinnen omkring tannen, nabotenner og beinet rundt tennene. Deretter tar tannlegen en vurdering av gamle fyllinger og ser etter eventuelle fraktur av tenner og kjeve. Ikke minst analyserer tannlegen normale anatomiske strukturer slik som nerver, bihuler og nese. Det finnes en rekke diagnoser som tannlegen må stille for å kunne hjelpe deg og gi en vurdering av prognosen på tannen. Ring i dag på 417 92 535 eller trykk her for å bestille time og få 30 % rabatt på din første undersøkelse.

Hvordan er prosessen for rotfylling?

Prosessen med rotfylling er smertefritt. Tannlegen starter med å se om tannen krever oppbygging. Det er viktig at det er rent når man skal åpne opp nervekanalen. Tannlegen sikrer tannen «vekk» fra spytt, tunge ved å forsegle tannen med kofferdam. Kofferdam er en plastduk (kan være med og uten latex). Det er flere grunner til at vi bruker kofferdam; hindre bakterier fra spytt og andre omgivelser i komme inn i nerve åpningen der det allerede er masse bakterier. Målet med dette er å eliminere bakterier. For det andre ønsker vi å holde området tannlegen jobber på ren. Det dekkes opp med sterilt utstyr for å hindre kontaminering av bakterier fra munnen.
For selve behandlingen brukes det filer av ulike størrelse for fjerne nerven og en rekke andre spesielle instrumenter. Dette gjøres smertefritt, men dersom det er stor betennelse kan det hende at bedøvelsen ikke sitter godt. Årsaken til dette er at betennelses cellene ¨skyller¨ bort bedøvelsesmiddelet fra området betennelsen er. Da må tannlegen bruke annen type bedøvelse og teknikk for å hjelpe deg. Har du spørsmål ring 417 92 535. Under fjerning av nerven brukes en rekke medisinske væsker for å få fjernet nerven og blodkar fra nerven slik at forholdene legges til rette for den endelige behandlingen. Underveis tas det flere røntgenbilder for å optimalisere behandlingen. Til slutt legges det en kalsiumhydroksid i områdene hvor nerven var for å avhjelpe smerte og bidra til å drepe bakteriene over tid. På toppen legges en midlertidig fylling. Denne medisinen skal som regel ligge i 3 uker. Deretter kan tannlegen vurdere om tannen skal ferdig behandles. Det forutsetter at det ikke er smerter, bløding eller puss kanalene hvor nervene befant seg, dette kan kreve en ny runde med skylling og medisin i kanalene. Behandlingen kan gå over flere tannlegebesøk. I enkelte tilfeller kan tannen rotfylles i samme seanse – dette må tannlegen vurdere.
Ta kontakt nå dersom du har spørsmål på 417 95 535.
Siste delen består av å legge fylling i nervekanalen. Tannlegene på NurDent bruker «Guttaperka» som er en type plast. På grunn av rotbehandlingen blir tannkronen hul, og behandlingen avsluttes derfor med at tannlegen bygger opp tannen med plastmateriale eller en krone. En rotfylling kan være optimal i flere år, man sjansen for at tannen får en ny betennelse er avhengig av flere faktorer. Har du spørsmål ta kontakt i da og snakk med en av våre dyktige tannleger på NurDent.

Smerter etter rotfylling:

Rotfyllingsbehandling er som regel vellykket, den gir sjelden smerter. I noen tilfeller kan det oppstå smerter etter rotfylling, de er som regel forbigående. Det er liten sjanse for at rotfyllingen ikke er optimal, da må man vurdere å gjøre om rotfyllingen, fjerne rotspissen eller trekke tannen. Da er det mulighet for å vurdere andre erstatninger slik som tannbro og implantat. Har du spørsmål ring oss i dag på 417 92 535. Når en tann er rotfylt er der viktig med regelmessige kontroller for å sikre at det ikke er ny betennelse på gang. Det er viktig å vite om tannen i det hele tatt er verdt å rotfylle. Denne vurderingen må tannlegen ta. Tannlegene på NurDent gjør dette sammen med sine pasienter. Ønsker du å vite hvordan, ta kontakt 417 92 535.
Det kan hende at du får støtte for rotbehandling av tannen. Skal du være infeksjonsfri på grunn av en hjerteoperasjon, dialyse behandling eller transplantasjon. Har du kanskje krav på støtte fra HELFO. Det krever at du har med dokumentasjon fra din lege (behandlende lege/sykehus) om at en slik behandling skal utføres. Tannlegen må også gjøre en vurdering slik at vi kan sikre at du blir infeksjonsfri i munnhulen. Ta kontakt 417 92 535 og snakk med en av våre tannleger på Bjølsen tannlegesenter.

Betennelse i en rotfylt tann

I noen tilfeller kan man få tannrotsbetennelse i en tann som er rotfylt. Dette skyldes at bakteriene ikke ble fjernet ved første behandling. Eller at det fortsatt befinner seg dødt vev og dermed bakterier i skjulte områder i kanalen. Her må tannlegen vurdere kvaliteten på rotfyllingen og hvor lenge siden tannen har vært rotfylt. Det kan gjøres et forsøk på å rotfylle på nytt, rotspissapumtasjon eller trekke tannen. Denne vurderingen gjør tannlegen sammen med sine pasienter, ring i dag 417 92 535 for en samtale med en av våre dyktige tannleger.

Hva kan du gjøre selv?

 • Opprettholde god munnhygiene
 • Skylle munnen med lunkent vann ved pulserende smerter
 • Smertestillende ved ømhet, vær varsom med smertestillende over tid kan gi magesår og forgiftning. Spør oss gjerne om råd på ring i dag 417 92 535.
 • Gå regelmessig til tannlegen for vedlikehold av tenner og munnhule.

Timebestilling


  Pensjonister og studenter får 15% rabatt

  For at du skal kunne benytte studentrabatten er det viktig med gyldig studiebevis. Er du over tretti år og student gjelder dessverre ikke dette tilbudet for deg.

  Nurdent er et tannhelsesenter som har fokus på god kvalitet og service. Hos oss finner du tannleger, spesialister, oralkirurger og leger.

  Hvor finner du oss

  Sosial del